Nacházíte se: Úvod » Klempířské prvky

Klempířské prvky

Pozinkovaný plech

Žárově pozinkované plechy jsou vrstveným materiálem, ve kterém se optimální vlastnosti oceli (viz fyzikální parametry) spojují s ochranným účinkem zinkové vrstvy proti korozi.
Žárově pozinkovaná ocel se vyrábí kontinuálním způsobem.
Ocelový plech válcovaný za studena je jako základní materiál průběžně čištěn, žíhán a v roztavené zinkové lázni pozinkován.
Oboustranný nános zinku má nastavenou tloušťku pomocí tryskového stírání.

Titanzinkový plech

Charakteristika materiálu
Titanzinkové plechy se válcují ze slitiny splňující požadavky normy EN 988.
Povrchové úpravy
Titanzinkové plechy se běžně dodávají v několika úpravách. Buď jako přírodní zinek, předzvětralý se světle šedou vrstvou, jako předzvětralý s tmavošedou vrstvou.
Předzvětralá forma
Během chemického procesu jsou na povrchu plechů porušeny svrchní vrstvy k docílení "zvětralého" efektu. Materiál není poškozen, jen je urychlena přírodní proměna z lesklé, na matnou povrchovou úpravu. Pokud by tento proces měl být realizován pouze "přírodně", trval by několik let.Výsledkem předzvětrání může být světle šedá nebo tmavě šedá vrstva.
Zpracování
Velká plasticita TiZn plechu umožňuje libovolné zpracování s jedinou výhradou - nesmí být zpracováván při teplotě nižší než 10 °C. Pokud je teplota nižší, je nutné zahřívat opracovávané okraje. Dále je třeba zajistit, aby se nestýkaly TiZn prvky s nezinkovanou ocelí nebo mědí. V těchto případech za přítomnosti vody vzniká galvanická koroze.
TiZn plechy by neměly být pokládány na asfaltové pásy a na nedoschlé impregnované laťování.

Měděný plech

Měď je považovaná za volbu odborníků. Je spolehlivá, pro vzhled a životnost se uplatňuje při výrobě střešní krytiny, odvodňovacích systémů a plášťů fasád.

Okapy

K dokonalé funkčnosti každé střechy patří i správný okapový systém. V sou-časné době se na trhu vyskytuje nepřeberné množství materiálů a typů okapních prvků. Počínaje klasickými plechovými, přes různé slitiny kovů, plastové, hliníkové okapy či kombinace kovu a plastu.

Pozink - patří k cenově nejdostupnějším materiálům, tento typ plechu však vyžaduje povrchovou úpravu, která chrání plech před povětrnostními podmín-kami. Tato vrstva se musí postupem času obnovovat.
Titanzinek, měď - tyto typy materiálu již patří do vyšší cenové relace než pozink. Je to zejména kvůli jejich odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Nepožadují totiž žádnou povrchovou úpravu ani žádné další povrchové úpravy. Působením povětrnostních podmínek mění postupem času svůj vzhled, při čemž se jejich vlastnosti nemění.

 

Klempířské prvkyLupa